De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Mauritius

De Republiek Suriname en de Republiek Mauritius zijn op maandag 21 maart 2022 formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan. Het gezamenlijke communiqué in dat kader is getekend door de Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Sunil Sitaldin en de Permanent Vertegenwoordiger van Mauritius bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Mr. Jagdish D. Koonjul.

De ondertekening heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van het beleid van Suriname om partnerschappen met de landen van het Afrikaans continent waarmee Suriname een gedeelde historie maar ook gedeelde uitdagingen heeft, te intensiveren.

Met name de klimaatcrisis, manifesteert zich in beide landen. Als Small Island Developing States (SIDS) is een betere toegang tot klimaatfinanciering en technische assistentie op het gebied van disaster management essentieel.

De Ambassadeurs gaven aan dat het aangaan van diplomatieke betrekkingen de eerste stap is om het voornemen van versterking van de banden en uitbreiding van de samenwerking tussen de volkeren van Suriname en Mauritius te verwezenlijken. Mauritius heeft een goed ontwikkelde private sector die uitkijkt naar het plegen van investeringen in het buitenland, hetgeen goed past in  het streven van Suriname om investeerders aan te trekken. Nagegaan zal worden hoe op korte termijn hieraan invulling gegeven kan worden. De Ministers van Buitenlandse Zaken van de respectievelijke landen zullen op zeer korte termijn een gesprek voeren.