De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

UNICEF en Telesur slaan handen ineen voor welzijn Surinaams kind

UNICEF Suriname en Telesur kondigen een nieuw partnerschap aan, gericht op het verbeteren van het welzijn van kinderen in Suriname, met de nadruk op mentale gezondheid, het ontwikkelen van basisvaardigheden en het versterken van hun weerbaarheid. Onder een Memorandum of Understanding (MoU), ondertekend door CEO Telesur, Mike Antonius en UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicolas Pron, hebben de twee instellingen zich ertoe verbonden gezamenlijk hun acties te versterken om een verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Suriname.

Het Corporate Social Responsibility programma van Telesur, met als basis de Sustainable Development Goals, heeft een belangrijke focus op kinderen en adolescenten, gericht op het veiligstellen van een mooie toekomst voor kinderen en jongeren. “Telesur is de spil van de digitale ontwikkeling in Suriname en neemt de gemeenschap mee op de digitale reis naar meer kansen en mogelijkheden. Hierbij moeten we ons ook realiseren dat kinderen daarbij aan veel meer blootgesteld kunnen worden en dat we daarom ook een bijdrage willen leveren aan de bescherming en het welzijn van onze kinderen”, zegt Mike Antonius, CEO van Telesur.

Het MoU beschrijft acties om gezamenlijk op te komen voor het welzijn van kinderen in Suriname, en omvat een reeks initiatieven, campagnes en programma’s die zullen worden ontwikkeld; dit omvat onder meer het implementeren van bewustwordingscamapgnes, het bijeenbrengen van meer belanghebbenden, het bevorderen van een cultuur op de werkplek die actief de prioriteiten van kinderen promoot en het creeeren van innovatieve oplossingen voor kinderrechtenprogramma’s, gericht op private sector in Suriname.

“Partnerschappen vormen de kern van de manier waarop we resultaten voor kinderen boeken. Ze zijn van cruciaal belang voor het leveren van gelijkwaardige programma’s die gericht zijn op betere resultaten voor ieder kind”, zegt Nicolas Pron, vertegenwoordiger van UNICEF voor Guyana en Suriname.  Dit jaar zijn UNICEF en Telesur overeengekomen dat prioriteit zal worden gegeven aan mentale gezondheid door middel van bewustwordingscampagnes en het ontwikkelen van programma’s voor kinderen en jongeren om hun veerkracht te vergroten.

Uit een recent onderzoek naar mentale gezondheid onder jongeren, uitgevoerd door UNICEF, is gebleken dat 36% van de jongeren zelfmoordgedachten heeft. 76% heeft de afgelopen maanden stress en depressie ervaren. De meerderheid van deze respondenten (51%) geeft ook aan dat er onvoldoende informatie wordt verstrekt over mentale gezondheid. “Het ondersteunen van de mentale gezondheid van jongeren zal resulteren in sterkere en veerkrachtige burgers, wat de ontwikkeling van Suriname ten goede zal komen”, aldus Antonius. Hij vervolgde: “ Door de technische capaciteit van Telesur en de expertise van UNICEF te bundelen, kunnen we die ondersteuning bieden.

Partnerschappen met de private sector zijn een organisatorische prioriteit voor UNICEF. Partnerschappen zijn cruciaal om steun te winnen in het belang van kinderen en om verandering te bewerkstelligen. Omgekeerd zijn bedrijven ook steeds meer op zoek naar partners binnen de ontwikkelingssector die hen kunnen helpen tastbare en meetbare resultaten te behalen. “De uitdagingen waarmee kinderen worden geconfronteerd zijn enorm. Het is deze doelbewuste benadering van samenwerking die nodig is; met bedrijven als Telesur, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er meer resultaten voor kinderen worden bereikt”, zegt Pron.