De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ vergroot digitale geletterdheid onder jongeren in Nickerie

Bijna 30 jongeren in Nickerie, waaronder 9 heren en 19 dames, hebben de training computervaardigheden van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) succesvol afgerond en hun certificaat in ontvangst genomen. In verband met het project Computervaardigheden voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters in de districten heeft het ministerie de training kosteloos aangeboden aan de jongeren. De geleerde computervaardigheden vergroten de digitale geletterdheid onder de jongeren, waardoor ze in staat zullen zijn om mee te kunnen doen aan de digitale samenleving waarin wij leven. Computervaardigheden zijn onontbeerlijk voor de doelgroep om zich staande te kunnen houden zowel op school als in de samenleving en om zichzelf verder te ontwikkelen. De jongeren die hiervan bewust zijn hebben daarom deze kans met beide handen aangegrepen.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft de geslaagde jongeren bij deze gelegenheid toegesproken. Ze liet blijken onder de indruk te zijn van de buitengewone prestatie van enkele van de jongeren, doelend op de twee best geslaagden die met 10 als gemiddeld cijfer zijn geslaagd voor de onderdelen: Word, Excel en PowerPoint. Deze buitengewone prestatie kwam niet helemaal onverwacht bij haar over, want volgens haar staat Nickerie bekend om het behalen van hoge slagingspercentages in het onderwijs. De deelnemers aan deze training hebben volgens haar hiermee de trend voortgezet. Dit project draagt volgens Mangroe bij aan het vergroten van de digitale geletterdheid onder jongeren in ons land. Uit statistieken over digitale geletterdheid blijkt volgens haar dat meer dan 50% van zowel mannen als vrouwen in ons land niet over de basale computervaardigheden beschiktVan dit aantal zijn vrouwen het minst digitaal geletterd volgens de statistieken. Tegen deze achtergrond vindt ze het uitstekend dat de jongeren deze kans hebben aangegrepen om computervaardigheden onder de knie te krijgen. Het ministerie zal volgens haar er alles aan doen om jongeren een duwtje in de rug te blijven geven. De directeur wees erop dat met de training in Nickerie, de 4e groep jongeren in het land, in korte tijd is getraind in computervaardigheden door het ministerie.

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Daarom heeft de NJA-onderdirecteur, Madhoeri Moenesar, deze gelegenheid te baat genomen om ook van haar kant de jongeren moed in te spreken om het niet te laten bij het behalen van dit certificaat, maar om zich verder te ontwikkelen door alvast de school met succes af te ronden. De burgermoeder van Nickerie, Senrita Gobardhan, heeft te kennen gegeven trots te zijn op de jongeren van haar district, doelend op de geleverde buitengewone prestatie van enkele van de jongeren. Zij bedankte het ministerie voor zijn landelijke inspanningen om jongeren op het goede spoor te houden, waardoor zij op een volwaardige wijze kunnen meedoen aan de maatschappij. Gobardhan heeft de jongeren aangemoedigd om te blijven leren en zich in te zetten voor de ontwikkeling van het district. De directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata, die de trainingen in opdracht van het ministerie verzorgt, heeft de wilskracht van de groep besproken. Zo heeft volgens haar een van de deelnemers de training doorlopen, zonder dat de bedoelde deelnemer de Nederlandse taal machtig is.