De Boodschap
Kabinet van de President

“Bijdrage diaspora aan ontwikkeling is eerder kennis en kunde dan geld”

Wanneer op maandag 21 augustus in Mingle Paramaribo het diaspora seminar “Wi Na Wan” plaatsvindt, gaat het er in het bijzonder om dat Surinaamse diaspora en lokale Surinamers kennis en kunde delen over hoe de ontwikkeling van het land gezamenlijk ter hand te nemen. Het seminar is een initiatief van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. “Wij zijn er niet voor diasporakapitaal”, benadrukt DIN-voorzitter John Brewster. Volgens hem zet het instituut zich in voor het migreren van kennis en kunde en investeerders interesseren om in Suriname te ondernemen.

“Dat trachten wij te doen met soft diplomatie en instanties bij elkaar te brengen, alleen maar om Suriname te helpen”, gaat de DIN-voorzitter tevens bestuurskundige verder. Hij noemt het een illusie dat Suriname in staat is zichzelf te ontwikkelen met ongeveer 600.000 man. Brewster memoreert de oproep van president Chandrikapersad Santokhi om het land te ontwikkelen met ruim 1 miljoen Surinamers, inclusief zij in diaspora. Brewster: “Dat omarmen wij, maar ook dat is niet genoeg, want de arbeids- en afzetmarkt is nog klein.” De DIN-voorzitter zegt dat het instituut daarom alles kennis, kunde en netwerken die de diaspora in het buitenland heeft opgebouwd, probeert te bundelen, structureren en organiseren ten goede van Suriname.

Met de kennis en kunde en ook de netwerken zal Suriname in staat moeten zijn dat beleid en de nodige wet- en regelgeving als randvoorwaarden voor de diaspora in place te hebben. Hij legt onder meer uit dat moet worden nagegaan of de diaspora in beide landen belasting moet betalen en of zij haar verworven rechten in bijvoorbeeld Nederland behoudt. Verder zal er beleid moeten worden gemaakt voor het type diaspora dat Suriname wil. Brewster legt uit dat de ene diaspora komt om te investeren en terugverdienen, terwijl de andere sec komt om de sociaal culturele band met het land. “Daar moet je apart beleid en regelgeving voor klaar hebben zodat de mensen het niet moeilijk hebben als ze iets willen doen op cultureel of sociaal gebied.”

Bij diaspora gaat het volgens de expert op dit gebied niet erom hoe lang de persoon uit het land weg is. “Diaspora is iedereen die niet in Suriname woont, maar wel geboren en getogen is of wiens ouders geboren en getogen zijn.”  Maar volgens Brewster – hij is in Wageningen, Nickerie, geboren en op jonge leeftijd naar Nederland vertrokken – behoren ook vrienden van diaspora tot de doelgroep en dus ook hun netwerken in onder meer de politiek en het bedrijfsleven. “Mensen die hart hebben voor Suriname, die zetten we ook in om Suriname te helpen.” DIN heeft dan ook goed contact met de ambassadeur van India en Afrikaanse landen.

Brewster: “Als we het hebben over diaspora dan zijn dat Surinamers die iets willen doen voor Suriname, maar als we praten Diaspora Engagement bedoelen wij ook vrienden en netwerken.” Hij benadrukt dat bij het praten over diaspora er niet alleen maar aan kapitaal gedacht moet worden. “Het gaat ook om kennis en kunde, maar het allerbelangrijkste zijn onze netwerken die we kunnen brengen. Vrienden die bij grote instituten zitten en iets kunnen doen en betekenen voor Suriname.”