De Boodschap
Openbare Werken

Dambreuk te wijten aan hevige golven

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een bezoek gebracht aan de werkzaamheden te Kroonenburg en aan de dijk aan de Brantimakaweg. Momenteel wordt er een hulpdam gebouwd, omdat de dijk zich heeft begeven op verschillende locaties. De minister oriënteerde zich op woensdag 21 februari 2023.

Volgens Satish Koemar Bhagwandin, hoofd van Kust-, Rivier- en Natuurbeheer, is de
dambreuk te wijten aan de hevige golven van de afgelopen periode. “De bestaande dam is niet meer weerbaar tegen de grote golven en dit zorgt voor zware erosie. Indien de dijk niet wordt aangepakt, zal het zoutwater binnentreden met als gevolg dat het gebied verzilt. Door verzilting zullen de gewassen van de landbouwers verdwijnen”, aldus Bhagwandin.

Minister Nurmohamed gaf aan dat erosie een gevaar vormt voor de oevers. “Vanwege
klimaatverandering en hoge waterstanden in geheel Suriname, moeten de zee- en rivierdijken verhoogd worden. Ook de pompgemalen en sluizen worden vernieuwd. Er is geen andere keus dan over te gaan tot een andere vorm van kustbescherming om de golfslagen te minimaliseren”, aldus de bewindsman.