De Boodschap
Openbare Werken

OW heeft extra aandacht voor renovatie pompgemalen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met het renoveren van verschillende pompgemalen. Dit om de wateroverlastproblematiek in diverse gebieden te verhelpen. Minister Riad Nurmohamed bracht op woensdag 21 februari 2024 samen met zijn directie- en technische team een oriëntatiebezoek aan verschillende pompgemalen in Paramaribo.

De delegatie bezocht de pompgemalen te Morgenstond, Leonsberg, Jodenbreestraat en Drambrandersgracht. Ook bracht de bewindsman een bezoek aan de dam, gelegen langs de Brantimakaweg in het ressort Weg naar Zee en de dijkconstructie te Kroonenburg in Commewijne. OW-minister gaf aan dat het onderwater lopen van vele gebieden na zware regenval en de grote overstroming in 2022 aanleiding is geweest voor de aanpak van de pompgemalen. Deze aanpak houdt in dat alle pompgemalen, waar nodig, gerenoveerd zullen worden.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden zal het gebouw, waarin het pompgemaal gehuisvest is, een beurt krijgen. Ook zal er een inspectie plaatsvinden en waar nodig zullen pompen vervangen worden. ‘De aanpak in Nickerie is een goed voorbeeld. Sinds het veranderen van de pompgemalen en het ontwateringssysteem in de binnenstad van Nickerie, is er geen sprake meer geweest van wateroverlast’ aldus de bewindsman.

Naast het gebouw en de inspectie, wordt er ook gekeken naar de opzet van werkplekken voor medewerkers. Dit op dusdanige wijze dat bestuurders van de pompgemalen geen geluidsoverlast ondervinden van de machines. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is er een bedrag van ongeveer SRD 50 miljoen beschikbaar gesteld.

Minister Nurmohamed deelde mee dat indien blijkt dat er gebieden zijn die zonder pompgemalen zitten en de behoefte daartoe aanwezig is, de mogelijkheid bestaat dat er één komt. Echter wordt de rehabilitatie op locatie tot prioriteit gesteld. “Wel zijn wij van plan in de Pararivier een nieuw pompgemaal met klepduikers te plaatsen”, gaf de bewindsman aan. Om garantie te bieden dat wateroverlast opgelost wordt, worden er ook werkzaamheden uitgevoerd in het Saramaccakanaal. Het verwachte resultaat is dat dit 30% van het water wegneemt.