De Boodschap
Justitie & Politie

Eerste verdachten rellen 17 februari 2023 gedagvaard

Op 29 en 30 maart 2023 verschijnen de eerste verdachten voor de rechter, voor hun mogelijke betrokkenheid bij de rellen van 17 februari 2023. Het gaat tot nu toe om 112 personen die verdacht worden van grove en gewelddadige plunderingen, diefstal, vernielingen en opruiing.

Opruiing of het oproepen tot geweld, diefstal, vernieling, plunderen van andermans eigendommen zijn strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat bij de constatering van deze gedragingen onvermijdelijk zal worden overgegaan tot het aanhouden en vervolgen van deze overtreders.