De Boodschap
Kabinet van de President

IsDB-functionaris Al Jasser bespreekt Surinaamse projecten met president Santokhi

Muhammad Al Jasser, president van de Islamic Development Bank (IsDB), heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens het bezoek op woensdag 27 september zijn lopende projecten van de bank in Suriname besproken, evenals de uitdagingen die zich voordoen en hoe deze aangepakt kunnen worden. President Santokhi gaf te kennen dat hoewel hij niet altijd tevreden is over de voortgang van zaken, Suriname zich volledig heeft gecommitteerd aan samenwerking. Het staatshoofd legde de nadruk op dialoog als de sleutel tot oplossingen en erkende dat de overheid in sommige gevallen flexibeler moet zijn om programma’s te implementeren.

Een van de prioriteiten die president Santokhi benoemde is het Affordable Housing Project (AHP). Het staatshoofd uitte daarover zijn misnoegen over de vertraging in het bouwen van huizen om de woningnood te verlichten. Hij hoopt dat het bezoek van de IsDB-president zal bijdragen aan de voortgang van dit project. Al Jasser deelde mee dat de IsDB meer dan USD 260 miljoen aan projecten in diverse sectoren heeft goedgekeurd voor Suriname. Hij verwelkomde de positieve beoordeling van het IMF over Suriname en benadrukte dat dit niet alleen financieel belangrijk is, maar ook aangeeft dat het land open staat voor zakendoen en dat bepaalde percepties over het land gecorrigeerd worden.

Al Jasser benoemde enkele factoren die vertragingen in projecten kunnen veroorzaken, waaronder bureaucratische problemen, gebrek aan uitvoeringscapaciteit en het vertrek van gekwalificeerd personeel. Hij benadrukte dat een goed functionerend Project Management Office essentieel is voor een efficiënt verloop van projecten. “Een project dat niet afgerond is, is als een stigma voor ons. We zijn geen commerciële bank, maar een ontwikkelingsbank die er is om te helpen”, zegt de IsDB-president. Hij deelde mee dat de IsDB klaar staat om de projecten af te handelen zodra aan alle voorwaarden is voldaan.

President Santokhi verwelkomde het advies om een Project Management Office op te zetten. Hij gaf aan dat de regering de implementatiemogelijkheden hiervan zal bekijken. Tijdens het gesprek vroeg het staatshoofd ook om mogelijkheden te onderzoeken voor financiering van een project voor betaalbare levensmiddelen zonder dat de private sector hieronder lijdt. Daarnaast werd geïnformeerd naar de opties voor een project waarbij studenten van middelbare scholen en universiteiten kunnen betalen voor accommodatie tijdens hun studie. De IsDB-president toonde zich bereid om over deze mogelijkheden te praten, maar benadrukte dat met name het project voor betaalbare levensmiddelen een tijdelijke oplossing betreft en dat de regering op de lange termijn moet investeren in landbouw.