De Boodschap
Kabinet van de President

Regering neemt belangrijke beslissingen inzake grondconversie en grondhuurvergoeding

In een Regeringsraad vergadering (RRV), gehouden op woensdag 27 september 2023, zijn er belangrijke besluiten genomen die van aanzienlijke invloed zullen zijn op de Surinaamse samenleving. Het betreft namelijk besluiten aangaande grondconversie en grondhuurvergoeding.

Grondconversie: Eigendom binnen handbereik voor kleine perceeleigenaren
Het goedgekeurde raadsvoorstel van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), brengt goed nieuws voor burgers met percelen tot 2500 vierkante meter. Eigenaren van deze domeingronden kunnen de grondhuur of erfpacht die zij betalen, nu omzetten in volledig eigendom. Dit besluit heeft tot doel het proces van eigendomsoverdracht van domeingrond aan gerechtigden te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor burgers te vergroten. Kortom, als u een stukje land huurt of in erfpacht heeft, kunt u dit nu omzetten in uw eigen eigendom.

Grondhuurvergoeding: Planning en procedures
Wat betreft grondhuurvergoedingen heeft het ministerie van GBB al acht districten bezocht voor het berekenen van deze vergoedingen en verwacht eind dit jaar af te ronden. De districten Saramacca en Nickerie zullen in januari 2024 worden afgerond. Het ministerie heeft alles op schema en zal de resultaten doorsturen naar de Belastingdienst, die vervolgens aanslagen zal versturen naar de burgers. Er publieke aankondigingen worden gedaan via de media, zodat burgers op de hoogte zijn en hun belastingverplichtingen kunnen nakomen.

Met deze besluiten wordt de rechtszekerheid voor burgers vergroot en wordt er vormgegeven aan het conversieproces. Het draagt ook bij aan het versterken van eigendomsrechten en de ontwikkeling van domeingronden in Suriname. Bovendien worden de opbrengsten van grondconversie gebruikt om sociale programma’s uit te voeren en dringende kwesties aan te pakken. De regering zet zich in voor transparantie en een eerlijke behandeling van alle aanvragen voor grondconversie. Het proces zal nauwlettend gevolgd en geĆ«valueerd worden om ervoor te zorgen dat het de beoogde doelen bereikt.

 

 

WOORDVOERDER VAN DE PRESIDENT