De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Prahlad Sewdien installeert bestuur Stichting Experimentele Landbouw

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft op dinsdag 18 augustus 2020 het bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Experimentele Landbouw (SEL). Het nieuwe bestuur zal de SEL nieuw leven moeten inblazen. Deze stichting, die is ontstaan uit het “Welvaartsfonds Suriname”, werd opgericht op 30 maart 1955 en heeft als doel het verrichten van landbouw-technisch en economisch onderzoek op het gebied van landbouwbedrijven in Suriname.

Binnen de “agri-business approach” welke minister Sewdien voorstaat, heeft een gedegen onderzoek ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector een centrale plaats. In dit kader wordt gedacht aan innovatieve teelttechnieken en testen die worden uitgevoerd ten behoeve van de sector op diverse bodemstructuren en het microklimaat.

De SEL heeft zich in het verleden veelal beziggehouden met rasverbetering onder de verschillende soorten landbouwgewassen en vee. De bestrijding van ziekten en plagen werd allereerst ter hand genomen, alvorens het vee en de gewassen werden vrijgegeven voor verdere teelt door agrariërs. De minister ziet graag dat er weer op deze wijze wordt gewerkt.

Het bestuur kreeg de opdracht mee om na te gaan welke arealen de SEL toebehoren. Eveneens dient een inventarisatie gemaakt te worden van projecten en studies die zijn uitgevoerd door SEL ten behoeve van de sector.

Op basis van deze bevindingen zal worden bepaald hoe verder te gaan met de SEL. Het geïnstalleerde bestuur wordt geleid door Roependra Mahabir. De overige leden zijn Manisha Sewrattan, Mildred Aloina, Kries Matai en Uday Panchoe.