De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Vorswijk tevreden met inhaalslag

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft in de afgelopen periode een flinke inhaalslag gemaakt als het gaat om de uitgifte van grondpapieren. Minister Dinotha Vorswijk is ingenomen met de resultaten die tot nog toe bereikt zijn. De bewindsvrouw blikt vooral tevreden terug op de ruim één jaar waarin ze de scepter zwaait op het departement. Ze praat niet alleen van leermomenten, maar ook van een goede samenwerking met haar directieteam, waardoor er veel bereikt is. “Ik heb het niet alleen gedaan, natuurlijk samen met het directieteam.”

Als team hebben zij elkaar de nodige ondersteuning kunnen geven en aansporen om de burgerij beter tegemoet te komen op het gebied van gronduitgifte. “Hoewel er moeilijke momenten zijn geweest, is het tot nu toe gelukt heel veel bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen in orde te maken voor de burgers die zolang hebben gewacht”, aldus de bewindsvrouw. Zij heeft in de afgelopen periode in de verschillende districten samen ruim 10 duizend grondpapieren mogen uitreiken. “Het heeft heel veel energie gekost”, voegt de GBB-minister eraan toe. Ze zegt dat zij als hoofdverantwoordelijke van GBB ervoor moet zorgen dat grondbeschikkingen in orde gemaakt worden: in die zin dat deze stukken helemaal ready zijn om uitgegeven te worden.

Bij de uitgifte van grond heeft de afdeling Grondinspectie een voorname rol. Ambtenaren van deze afdeling begeven zich in het veld voor onderzoek, wat een vereiste is alvorens er een bereidverklaring of toewijzingsbeschikking wordt opgemaakt. Hoewel er met een 20 stuks momenteel genoeg en ervaren grondinspecteurs zijn, is equipment een grote uitdaging voor deze afdeling. Zo zijn vooral vervoer en computers de meest noodzakelijke behoeften van de Grondinspectie. “De Grondinspectie produceert nog op een laag pitje, maar er is wel genoeg bemanning”, zegt minister Vorswijk. Echter heeft de inzet van het personeel er mede aan bijgedragen dat meer dan tienduizend burgers die lang hebben gewacht op hun grondpapieren, deze uiteindelijk binnen twee jaren in handen hebben gekregen.