De Boodschap
Defensie

Nederland doneert zeven 4-tonners aan Suriname

De tweede editie van de militaire jungletrainingen is op dinsdag 28 maart officieel gestart in de Ayoko Kazerne. Brigade-generaal Jan Hut, commandant van het Korps Mariniers, heeft een grote houten sleutel overhandigd aan minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie; symbool voor het in ontvangst nemen van 7 4-tonner trucks. Al de tonners beschikken over een systeem waardoor passagiers veilig vervoerd kunnen worden. Nederland heeft naast de 7 voertuigen ook reserveonderdelen en onderhoudspakketten gedoneerd. Naast bijna 300 Nederlandse militairen, nemen ook ongeveer 60 Surinaamse en 4 Amerikaanse militairen deel aan de jungletraining. Kort voor de start van de jungletrainingen, heeft brigade-generaal Hut ook een ontmoeting gehad met minister Mathoera en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen.

Volgens brigade-generaal Hut is een jungletraining in Suriname meer dan het alleen maar werken aan de junglevaardigheden. “Het draagt bij aan het versterken van de relatie tussen Suriname en Nederland. Onze landen hebben een lange en bewogen historie en we zijn maatschappelijk diep met elkaar verbonden”, stelde de commandant. Het is de ondertekening van de intentieverklaring in april 2021 tussen de ministers van Defensie van Suriname en Nederland die ook weer de basis heeft gelegd voor de hervatting van de jungletrainingen, die in deze hernieuwde samenwerking bij uitstek het meest prominent zijn. Gezien de aanwezigheid van bijna 300 Nederlandse militairen, wederzijdse steun aan elkaars gereedstelling via deelname en daarmee kennisdeling van delen van het Surinaams Nationaal Leger.

In de periode van begin maart tot en met eind mei zijn er in totaal drie trainingen in Suriname, namelijk de Jungle Warfare Instructor Course, Jungle Warfare Course en de Special Operations Jungle Training. “Als Korps Mariniers zijn wij altijd op zoek naar uitdagingen en manieren om ons te verbeteren. Dat doen wij in het ijzige noorden, nabij de Noordpool, in de hoge bergen, de droge woestijnen en de natte en dichte jungle. Zo wijd de wereld strekt. Wanneer je onder al deze omstandigheden kan vechten, dan kan je het overal”, aldus de brigade-generaal. De jungle is volgens hem een zeer uitdagende omgeving. Het is nat, warm en vol gevaren als je geen kennis hebt van waar je leeft en waar je moet vechten. Hij vroeg de aanwezige militairen om te leren uit deze uitdagingen.

Volgens minister Mathoera van Defensie stond deze dag in het teken van hernieuwd vertrouwen, samenwerking en vriendschap. De hernieuwde samenwerking met Nederland heeft volgens de bewindsvrouw vruchten afgeworpen. Zij noemde enkele daarvan, waaronder de samenwerking met het Surinaams Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) in de vorm van capaciteitsversterking, donatie van boeken en meubilair, trainingen voor protocolofficieren en militaire kapel, donatie van muziekinstrumenten, komst van het marineschip Zr.Ms De Pelikaan met de mogelijkheid voor Surinaamse militairen om mee te varen en ervaring op te doen, deelname aan de parade en defilé op 25 november, en de heropstart van de jungletrainingen in 2022.

De deelname van Surinaamse militairen aan de jungletrainingen is volgens de minister een zuiver voorbeeld van wederzijds voordeel, omdat het personeel van het Nationaal Leger in staat wordt gesteld om hun kennis over de jungle te delen met de Nederlandse en Amerikaanse militairen. In het verlengde hiervan bieden Nederlandse kameraden de mogelijkheid aan Surinaamse participanten om onder meer hun gevechtsvaardigheden bij te stellen. “De samenwerking op defensiegebied met Nederland is van bijzondere importantie voor Suriname. Het draagt bij aan begrip, vertrouwen, capaciteitsversterking, veiligheid en stabiliteit. Door deze samenwerking zijn we beter voorbereid om de grote uitdagingen op het gebied van veiligheid tegemoet te treden”, aldus de minister. President Chandrikapersad Santokhi heeft benadrukt dat het grote aantal buitenlandse militairen er niet is om de regering te helpen bij demonstraties en ook niet om bepaalde mensen met ‘mega strafbare feiten’ aan te houden.