De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuwe elektriciteitstarieven gaan per 1 juni in

De nieuwe elektriciteitstarieven gaan per 1 juni in. Deze datum is in de regeringsraadsvergadering van woensdag 17 mei vastgesteld. De regering heeft het besluit voor de aanpassing van de elektriciteitstarieven genomen op basis van aanbevelingen gedaan door de EBS Tarieven Commissie. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) spreekt van een transparant model. De aanpassing betekent dat bepaalde groepen iets minder zullen betalen en andere groepen iets meer. “Maar gemiddeld is het wel een stukje verlaging van de tarieven”, zegt de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat de eerste facturen overigens in juli uitkomen.

De tarievencommissie werd vorig jaar in het leven geroepen na protesten uit de samenleving c.q. het bedrijfsleven en de vakbeweging na de tariefsaanpassingen van 10 om 15%. De commissie heeft zich gebogen over de totstandkoming van de kostprijs en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Het begin dit jaar geproduceerde tussentijdsverslag met een 38-tal aanbevelingen is becommentarieerd door de regering, EBS, Staatsolie, NH en de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Aan de regering is uiteindelijk een definitief verslag aangeboden, met het vaststellen van een set nieuwe tarieven als belangrijkste aanbeveling.

Minister Abiamofo legt uit dat de ruim 40 aanbevelingen zijn gecategoriseerd in punten die direct overgenomen kunnen worden; zaken waarover er nog wat discussie nodig is en andere die geen spoedkarakter hebben. De aanbeveling voor aanpassing van de tarieven is overgenomen met uitzondering van het commissievoorstel om een bepaald deel van de subsidie binnen een periode van 12 maanden af te bouwen. Minister Abiamofo: “Daarvan hebben we gezegd, we gaan het in zes maanden afbouwen. Het verschil in dat tarief is dat in plaats van 20 SRD er met 40 SRD per maand wordt afgebouwd.” Volgens de bewindsman is dit gedaan alleen om ervoor te zorgen dat er genoeg draagvlak is voor dit besluit.

De NH-minister spreekt de hoop uit dat met het besluit van de regering er wat rust zal zijn in de discussie rond de elektriciteitstarieven. Hij benadrukt dat hier sprake is van een resultaat op basis van verschillende aanbevelingen van de tarievencommissie, waarin de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging vertegenwoordigd waren. Volgens de minister zal er wel weer naar de kostprijs gekeken worden wanneer de parameters veranderen. In de opbouw van de kostprijs zijn namelijk de koersontwikkeling en olieprijs belangrijke aspecten. Afgesproken is dit om de drie maanden te doen.