De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Oriëntatiemissie bufferzone Afobakadam uitgevoerd; Veiligheidsplan in de maak

Vertegenwoordigers van de verschillende overheidsdepartementen, NH, ROS, Juspol en Defensie, hebben zich georiënteerd bij de bufferzone van de Afobaka waterkrachtcentrale te Brokopondo. Dit met als doel inzichten te verkrijgen in de economische activiteiten die in deze “No Go Zone” plaatsvinden. Eveneens heeft deze missie als doel gehad om de mogelijke impact op de integriteit van de dam als gevolg van plaatselijke activiteiten in beeld te brengen.

De missie, die op 20 februari is uitgevoerd, stond onder coördinatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Onder de aanwezigen bevonden zich  NH-minister, David Abiamofo, directie en staf van het ministerie van NH, afgevaardigden van de OKS en DNV, traditionele gezagsdragers van Brokopondo alsook de bestuursdienst onder leiding van dc Ludwig Mendelzoon.

Bij deze activiteit is door het team van Staatsolie Power Company Suriname (SPSC) een presentatie verzorgd over de constructie alsook de werking van de stuwdam en hulpdammen. Tijdens de presentatie is eveneens ingegaan op de aspecten veiligheid, monitoring en de communicatievoering met belangrijke stakeholders zoals de lokale gemeenschappen.

Door SPCS is daarnaast een rondleiding verzorgd waardoor de delegatie in staat is gesteld om zich van specifieke economische activiteiten te overtuigen. Onder andere goederenhandel, houttransport en opslag, toerisme alsook mijnbouwactiviteiten zijn aangekaart en gedetecteerd.

Binnen afzienbare periode zal een systematische beoordeling, rond activiteiten die wel dan niet toelaatbaar zijn in de bufferzone, worden gedaan. Ook zal een breed gedragen veiligheidsplan worden afgeleverd en zal worden gewerkt aan verbeterde communicatieprotocollen bestemd voor plaatselijke leefgemeenschappen, ondernemers, de bestuursdienst van het district Brokopondo en de Corporate Social Responsibility afdeling van SPCS.

 

Integriteit van de stuwdam

Dit is de mate waarin de dam zijn ontworpen functie kan vervullen, namelijk het tegenhouden van water en het reguleren van de waterstroom. Een dam met een goede integriteit is structureel stabiel, heeft geen structurele gebreken of scheuren die kunnen leiden tot lekkages of instorting. Ook kan het de waterdruk van het stuwmeer veilig weerstaan.  De bescherming van de integriteit van de stuwdam is daarom van vitaal belang.