De Boodschap
Openbare Werken

OW reikt certificaten “Zakelijk Engels” uit

Op het ministerie van Openbare Werken worden voortdurend stappen gezet in de richting van transformatie om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoer van de werkzaamheden. Bij deze is de aandacht dan ook gericht op bij- en omscholing van diverse individuen middels specifieke trainingen.

Het ministerie moedigt het personeel steeds aan om zich op een hoger niveau te blijven ontwikkelen en om dromen en doelen na te streven. Op dinsdag 20 februari 2024 mochten 12 cursisten in dit kader hun certificaat in ontvangst nemen na het succesvol volgen van de training ‘Zakelijk Engels’.

Managementassistent, Julessa Mangoesentono van het Instituut voor Management en Opleidingen (IVMO) gaf aan dat de toewijding van het ministerie aan het verbeteren van de vaardigheden van hun medewerkers getuigt van een diepgeworteld besef van het belang van voortdurende educatie en ontwikkeling. Zij bedankte de keuze voor IVMO.

OW-minister Riad Nurmohamed heeft aangekondigd dat er een uitgebreid en dynamisch trainingsprogramma is gestart om de vaardigheden van medewerkers te verbeteren. Het programma omvat diverse trainingen, variërend van gratis sessies tot betaalde en gesponsorde programma’s. De bewindsman benadrukte het belang van voortdurende training en herhaling voor duurzaam succes. Hij wenste alle deelnemers succes en heeft hun aangemoedigd zich actief in te zetten voor voortdurende professionele ontwikkeling.