De Boodschap
Financiën & Planning

Overheidsvoorlichters ingewijd in Herstelplan

Hoewel het Herstelplan om de Surinaamse economie weer op spoor te brengen, gedeeltelijk reeds door gecommuniceerd wordt naar de bevolking, zal dit binnenkort op intensievere wijze gebeuren. In deze zal er een belangrijke taak zijn weggelegd voor overheidsvoorlichters. Deze groep is op vrijdag 16 april 2021 tijdens een presentatie door Marten Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, verder ingewijd in dit document.

Het ministerie van Financiën en Planning heeft de Communicatie Unit Herstelplan in het leven geroepen om het Herstelplan verder bekend te maken bij de samenleving. Het plan ligt reeds bij deskundigen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zal mogelijk een aangepaste versie ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden. Afra Accord, coördinator van de Communicatie Unit Herstelplan, zegt echter dat er niet gewacht kan worden. “We moeten alvast starten met de voorbereiding om de samenleving te informeren wat het Herstelplan inhoudt, zodat het slaagt.” Accord voegt eraan toe dat de voorlichters samen gaan moeten werken, omdat de verschillende ministeries delen van het plan zullen uitvoeren.

De communicatie zal ingaande maandag intensiever geschieden. Vanuit het ministerie van Financiën en Planning als trekker van het Herstelplan, maar ook de overige departementen zullen er meer producties komen. “Het gaat om een gezamenlijk project”, zegt de coördinator, eraan toevoegende dat de ministeries en de communicatiediensten van de overheid de samenleving goed en genoegzaam zullen informeren. Er wordt in deze geen gebruik gemaakt van externe bedrijven. Echter, de samenleving mag haar feedback geven en mee helpen denken. “Als de samenleving ook betrokken wordt is dat een garantie voor welslagen.”

Volgens Schalkwijk is het Herstelplan bedoeld om de Surinaamse economie te herstellen. Het moet tot normale proporties worden teruggebracht, zodat de overheid genoeg inkomsten heeft om haar uitgaven te kunnen dekken. De inkomsten zijn nu niet toereikend vanwege de vele genomen leningen. De uitvoeringstermijn voor het Herstelplan is gesteld van 2020-2022. De regering is vorig jaar reeds begonnen met het herstellen en oplossen van de crisis.