De Boodschap
De Nationale Assemblee

Parlement oriënteert zich in Brokopondo; onduidelijkheden krachtcentrale deels weggewerkt

Een parlementaire delegatie, heeft na het besluit in het parlement, onder leiding van Marinus Bee LL.B MSc, voorzitter van De Nationale Assemblée, op vrijdag 22 april 2022 een oriëntatiebezoek gebracht aan de Brokopondo Krachtcentrale. Naast de DNA-voorzitter heeft de delegatie bestaan uit de parlementariërs Asiskumar Gajadien, Josafat O. Kanape, Rabindre Parmessar, Ronny Asabina, Henk Aviankoi, Ronny Aloema, Niesha Jhakry LL.B, Fogatie Aserie, Tashana Lösche, Wilsientje van Emden en Ivanildo Plein. Bij aankomst is de delegatie ontvangen door de directeuren van Staatsolie en Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), een dochterbedrijf van Staatsolie.

Hoge waterstand

Voorzitter Bee heeft voorafgaand aan de presentatie, verzorgd door de heer Soerdjbali van Staatsolie, aangegeven wat het doel is van het bezoek. Het gaat er namelijk om dat er in het parlement aandacht is gevraagd voor de wateroverlast ten gevolge van de hoge waterstand in het stuwmeer. “We hebben te maken met een serieus probleem. We hebben maar één dam en als we de informatie hebben ontvangen dat wat zich in het district afspeelt serieus te noemen is, hebben wij geen andere keus dan terstond een besluit te nemen, om ons persoonlijk te oriënteren in het gebied. Het volgen van de zaak vanaf een afstand kan zorgen voor een verkeerde inschatting aan de zijde van de leden”, stelt voorzitter Bee.

Klimaatverandering

Tijdens de presentatie is duidelijk vast te komen staan dat de hoge waterstand in het meer te wijten is aan extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering, waardoor er gespuid moet worden. Gezien het water nooit een hoogte mag bereiken, waarbij het over de dam heen stroomt, is Staatsolie overgegaan tot de actie. Gebeurt dat toch, dan is het onvermijdelijk dat de dam bezwijkt. De gevolgen voor stroomafwaarts gelegen gebieden (inclusief Paramaribo) en de elektriciteitsvoorziening voor Suriname zullen rampzalig zijn. Middels cijfers is er aan de parlementariërs een beter beeld gegeven van de waterstand in het meer. Momenteel is het stuwmeer vol en is er geen bergingsruimte voor het water vanuit het Boven-Surinamegebied. Om de waterinstroom en uitstroom gelijk te houden heeft Staatsolie geen keus om over te gaan tot het spuien. Het spuien is nu gericht op het gelijk houden van het meer, om te voorkomen dat de waterstand het maximum overschrijdt.

De uitgebreide presentatie van Staatsolie heeft ervoor gezorgd dat veel onduidelijkheden zijn weggewerkt stellen de parlementariërs. “Belangrijk is dat wij met de presentatie van Staatsolie gezien hebben dat veel onduidelijkheden weggewerkt zijn. We hebben ook gezien dat op zeer professionele wijze het beheren van de dam is overgenomen. Vanwege de klimaatverandering is er veel neerslag geweest en in de naaste toekomst zal er degelijk rekening daarmee gehouden moeten worden”, benadrukt Gajadien. Parlementariër Parmessar, vindt het goed dat het parlement zich persoonlijk is gaan oriënteren. “We zijn geïnformeerd en wachten op additionele informatie van Staatsolie waarna wij op kort termijn met Staatsolie en andere relevante actoren bijeen zullen komen.” Na de presentatie heeft de delegatie een rondleiding gehad in het gebouw van de Brokopondo Krachtcentrale en op de dam, om persoonlijk waar te nemen hoe hoog de waterstand is.

Betere communicatie

De leden zijn er unaniem over eens dat de communicatie naar de gemeenschap toe verbetert moet worden. Staatsolie zal effectief en helder moeten communiceren met de gemeenschap. “De mensen zitten met de onduidelijkheden en daaruit moeten ze gehaald worden, vooral als het gaat om zij die geleden hebben”, meent parlementariër Asabina. Daarnaast ontberen de mensen inkomstenderving vanwege het feit dat zij hun have en goed hebben verloren. “Het gaat nu niet om wie gelijk heeft, maar de onduidelijkheden die bij de gemeenschap zit, weggewerkt moet worden. Dat kan alleen door een verbeterde communicatie. De mensen hebben een stukje geruststelling nodig”, stelt Asabina verder. Er zal een inventarisatie moeten komen om de schade die de bewoners van de getroffen dorpen hebben geleden, vast te stellen en besluiten wie verantwoordelijk gesteld zal worden.

Ook parlementariër Kanape is het mee eens dat betrokkenheid van de beheerder in de gemeenschap wenselijk is. “Als de gemeenschap aldaar beter geïnformeerd is over de dam zal er meer vertrouwen zijn”, aldus de volksvertegenwoordiger. Voorzitter Bee heeft aan het einde van de discussie aangegeven dat de directie van Staatsolie samen met het traditioneel gezag uitgenodigd zal worden door het parlement, om verder te praten hierover. “We gaan in Paramaribo verder en we zullen verschillende actoren bij betrekken”, stelt de parlementsvoorzitter. Parlementariër Gajadien heeft aangegeven dat het parlement geen verwijten wil doen, maar samen wil werken om het probleem nu op te lossen en om die in de toekomst te voorkomen.

Om een beter zicht te hebben op de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt, zal het parlement een thema vergadering organiseren. Daarnaast zal de presentatie die verzorgd is met meer cijfermatige onderbouwing opgestuurd worden naar het parlement. Na het bezoek aan de Brokopondo Krachtcentrale is de delegatie afgereisd naar het Brokopondo centrum voor een onderhoud met de dignitarissen. Naast de DNA- leden hebben de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuel, ook deel uitgemaakt van de delegatie.