De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Suriname voorzitter Caribbean Regional Fisheries Mechanism

Suriname bekleedt sinds 1 maart 2022 de functie van voorzitter van de Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM). De CRFM is de regionale organisatie voor visserij en aquacultuur binnen de CARICOM. Suriname is sinds 4 februari 2002 lid van de CRFM. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ing. Parmanand Sewdien zal voor een jaar de Ministeriele Counsel meetings voorzitten. De doelstellingen van de CRFM zijn:

a) het efficiënte beheer en de duurzame ontwikkeling van mariene en andere aquatische hulpbronnen binnen de jurisdicties van de lidstaten;

(b) de bevordering en totstandbrenging van samenwerkingsverbanden tussen geïnteresseerde staten voor het efficiënt beheer van gedeelde, grensoverschrijdende of over grote afstanden trekkende mariene en andere aquatische hulpbronnen;

c) het verlenen van technisch advies en advies aan de visserijafdelingen van de lidstaten bij de ontwikkeling, het beheer en de instandhouding van hun mariene en andere aquatische hulpbronnen.

De deelname van Suriname binnen CRFM geeft internationaal aan dat het land een duurzame ontwikkeling van de mariene hulpbronnen nastreeft. Deze werkwijze legt een goede basis voor verdere samenwerking met Europa en andere blokken in de wereld. Op het gebied van visserijmanagement worden de laatste jaren programma’s en projecten vanuit de grote organisaties, waaronder de Global Environmental Fund en de Food and Agricultural Organization in regionaal en sub-regionaal verband uitgevoerd, waarbij regionale organisaties een sleutelrol vervullen. Samen met andere regionale organisaties treedt de CRFM op als belangrijke lobbyist om projecten voor onze regio aan te trekken.

Heden heeft een online ministeriële counsel meeting plaatsgevonden, waarbij minister Sewdien voor het eerst aanzat als voorzitter van de CRFM. Bij deze meeting zijn besluiten met betrekking tot verschillende onderwerpen de visserij en aquacultuursector regarderende, middels resoluties aangenomen. Deze resoluties zijn voorbereid door de CRFM Forum meeting, waarin de technische leidinggevenden van de verschillende landen vertegenwoordigd zijn. Suriname is tevens voorzitter van de Forum meeting, die wordt voorgezeten door de LVV-onderdirecteur Visserijbeheer, Zojindra Arjune.