De Boodschap
Kabinet van de President

President roept op tot eenheid onder het volk tijdens jaarrede

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich tijdens de jaarrede gericht tot het Surinaams volk. Hij benadrukte dat het algemeen en nationaal belang altijd voorop moeten staan en beloofde ook op te treden om het beleid effectief ten uitvoer te brengen en zo het welzijn van de bevolking te waarborgen. De president lichtte de lopende ontwikkelingen toe, waaronder de voorbereiding van de Wet op de Basisbankrekening, die financiële inclusiviteit en stabiliteit beoogt. Ook benadrukte hij de aanstaande herzieningen van de kiesregeling, grondconversie en grondenrechten, gericht op het dienen van het Surinaamse electoraat. 

Een belangrijk economisch initiatief omvat de heropleving van het Bauxiet Instituut Suriname, waarvoor investeerders worden aangetrokken via een Request for Expression of Interest. Dit project, onder toezicht van de commissie Ontwikkeling West-Suriname Bakhuis Bauxiet, is cruciaal voor de economische ontwikkeling van West-Suriname. Tegen het Surinaamse volk sprak de president vol lof over hun offers en veerkracht in de afgelopen jaren. Hij erkende dat deze offers consequenties waren van weloverwogen besluiten om het land op het juiste spoor te zetten. ”Uw pijn bij deze offers heb ik gezien en daarvoor nemen wij als regering ook de verantwoordelijkheid, omdat ze de consequenties zijn, van een goed voorbereid besluit om zaken voor eens en altijd goed te regelen. Ze zijn offers geweest, voor uw gezin, voor kinderen en kleinkinderen”, stelde het staatshoofd.

De president heeft ook de noodzaak van nationale eenheid en verbroedering, ongeacht afkomst of achtergrond benadrukt. Hij riep op tot een positieve dialoog en het stopzetten van negativiteit en haatzaaierij. “Ik doe een beroep op u allen, om positief te blijven, in onze meningsvorming, en meningsuiting. Laten wij het goede voorbeeld zijn.” De regeringsleider onderstreepte dat Surinamers gezamenlijk moeten streven naar modernisering van de samenleving. In zijn slotwoord heeft president Santokhi zijn dank uitgesproken aan de vakbeweging en het bedrijfsleven, die een cruciale rol spelen in de groei en duurzame ontwikkeling van Suriname.