De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi ziet gouden toekomst voor agrarische sector

President Chandrikapersad Santokhi gelooft dat Suriname de potentie heeft om op het gebied van voedselzekerheid veel te betekenen voor de regio en zelfs ook buiten de regio. Het staatshoofd heeft tijdens zijn jaarrede op 29 september 2023 medegedeeld dat er in 2023 veel is gedaan op het gebied van de agrarische sector. Een aantal opmerkelijke projecten zijn al in uitvoering, terwijl andere zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Onder het SAMAP-project zijn meer dan 400 boeren ondersteund met agrarische input en hebben velen waardevolle trainingen kunnen volgen om hun vaardigheden te vergroten. Dit initiatief heeft gezorgd voor een positieve impuls in de agrarische gemeenschap. 

Momenteel wordt in samenwerking met China het Suriname Agricultural Technology Cooperation Center Project te Tijgerkreek in Saramacca uitgevoerd. Dit project zal zich richten op de teelt van diverse groente- en fruitsoorten, zowel in kas als in de buitenlucht. Belangrijk is de integratie van trainingen voor zowel jongeren als ervaren boeren, waardoor kennis en technieken worden gedeeld en verbeterd. Het IDB Agricultural Competiveness Program, dat de bouw van diverse laboratoria omvat, was enige tijd stilgelegd sinds 2017. Recentelijk zijn de activiteiten na heronderhandelingen met de EU en IDB weer hervat en zullen naar verwachting binnen een half jaar worden afgerond. Dit project zal de agrarische sector voorzien van moderne faciliteiten om de kwaliteit van gewassen te waarborgen.

In Nickerie heeft de FAI 200 hectaren grond ter beschikking gesteld om bermbeplanters te ondersteunen bij de productie van groenten en fruit, waarmee de lokale voedselvoorziening wordt gestimuleerd. Recentelijk heeft Suriname goedkeuring ontvangen van de National Plant Protection Organization van Barbados om met de export van een aantal gewassen te starten. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het afronden van de Pest Risk Assessment voor meerdere gewassen. Ook is een substantiële grant van 1 miljoen USD van India toegekend voor de oprichting van een verwerkingsunit voor markoesa, een veelbelovende stap in het diversifiëren van de agrarische productie. Door de samenwerkingsrelatie met het Braziliaanse agrarisch onderzoeksinstituut Embrapa, worden binnenkort gewasonderzoeken uitgezet voor de teelt van mais en soja. Dit belooft veelbelovende resultaten voor de agrarische sector. Verder wordt volgens president Santokhi met de opzet van een faciliteit voor de productie van verpakkingsmaterialen op het terrein van de Melkcentrale en de lancering van een kokospalmbedrijf in Coronie, de agrarische sector in Suriname verder versterkt. Het staatshoofd is van mening dat projecten zoals het ananasproject in La Poole en de enquête onder ananastelers in Cabendadorp de diversiteit en potentie van Suriname op het gebied van agrarische productie benadrukken.