De Boodschap
Kabinet van de President

Samenleving op verschillende manieren ondersteund door regering

Het afgelopen jaar heeft Suriname, net als de rest van de wereld, diverse uitdagingen gekend. Een van de belangrijkste zorgpunten in 2023 was de stijging van prijzen voor basisgoederen. President Chandrikapersad heeft op 29 september tijdens zijn jaarrede aangegeven dat om de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden, de regering besloten heeft om 23 basis- en strategische goederen vrij te stellen van invoerrechten, consentrecht en gedeeltelijk van statistiekrecht. Daarnaast zijn 35 basisgoederen vrijgesteld van de belasting toegevoegde waarde (btw). 

Om ervoor te zorgen dat maximale prijzen voor basis- en strategische goederen worden nageleefd, voert de Economische Controle Dienst landelijke controlewerkzaamheden uit. “De regering doet haar uiterste best om prijsopdrijvingen aan te pakken, maar kan niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn. Met onze voorlichting en betrokkenheid van de gemeenschap kunnen we meer bereiken”, zegt de president. Het staatshoofd erkent dat de financieel-economische maatregelen negatieve effecten hebben gehad op het besteedbaar inkomen van bepaalde delen van de samenleving. Daarom zal de efficiëntie van de nationale registratie en tijdige uitbetaling worden opgevoerd in het komende begrotingsjaar.

President benadrukte dat de sociale voorzieningen voor de vierde keer in drie jaar tijd verhoogd zijn, maar dat ook de toekenningsvoorwaarden van de sociale uitkeringen zijn versoepeld en gemoderniseerd. De belastingvrije grens voor werknemers is opgetrokken naar SRD 7500 per maand en de belastingschijven zijn aangepast. Bovendien is een koopkrachtversterking van SRD 2.500 per maand toegekend aan ambtenaren en gelijkgestelden, waarbij gepensioneerden 70% van dit bedrag ontvangen. Volgens president Santokhi werkt de regering nu aan het identificeren en vastleggen van de armoedegrens en wordt er een basisgoederenpakket uitgewerkt tegen een betaalbare prijs voor een periode van één jaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is gestart met het Sociaal Programma, gericht op financiële inclusiviteit. Hierbij wordt een koopkrachtversterking van SRD 1.800 gegeven aan seniorenburgers, mensen met een beperking en kwetsbare huishoudens. “Voor zover het budget van de overheid het toelaat zal de regering alles in het werk stellen om de genoemde bedragen voor de kwetsbare groepen verder op te trekken”, sprak president Santokhi. Samen met de ministers van Onderwijs, TCT is tussen Telesur en E-gov overeengekomen dat scholen dit jaar nog van gratis internet worden voorzien. Ook komt er een sociaal pakket van Telesur voor studerenden in verband met internetgebruik per huishouden.