De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi in gebed met lokale en buitenlandse geestelijken

Beleefdheids bezoek Hindoe Geestelijke

President Chandrikapersad Santokhi is zijn werkweek gestart met gebed voor land en volk. Op maandag 19 februari waren diverse hindoe geestelijken uit Suriname en het buitenland op beleefdheidsbezoek bij de president. Bij die gelegenheid is niet alleen gebeden voor land en volk, maar ook voor het staatshoofd. President Santokhi noemde het een eer dat een groot gezelschap van geestelijken uit Suriname, India, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika bij hem aanwezig waren om te bidden.

Ramon Jawalapersad, voorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie (SHI), zegt dat voorafgaand aan het bezoek van 11-18 februari de Maha Rudra Yagya voor de tweede keer is gehouden in Suriname. De yagya stond in het teken van gebed voor de wereldvrede en behoud van de natuur. Bijkans 17-19 pandits hebben tijdens dit evenement deelgenomen aan de mantras die bijna twee miljoen keren zijn geciteerd. President Santokhi, die op de eerste dag heeft deelgenomen aan een speciale dienst, zegt dat het belangrijk is voor de samenleving om in deze fase de yagya te hebben. “We hebben een zware periode achter de rug gehad. Het is nu tijd om terug te geven. We zijn nauwelijks begonnen met gebed en de koers begint al te dalen”, sprak het staatshoofd.

Het staatshoofd zegt dat er veel gebeurt in de wereld dat zorgt voor positieve en negatieve energie. Hij is van mening dat gebed nodig is om de negatieve energie te weren en de positieve energie op te nemen. “Leiderschap toon je niet alleen in goede perioden. Het wordt getest in moeilijke tijden door alles onder controle te houden met de kracht van de Almachtige. Ik begin deze week met gebed door het land in Gods handen te leggen en te vragen voor richtlijnen, wijsheid en kennis om de juiste besluiten te nemen die goed zijn voor het land”, stelt de president.

Het staatshoofd zegt dat geestelijken hetzelfde werk doen voor de gemeenschap als regeringsleiders en zijn een bron van rust. Hij wees hierbij op erupties in de samenleving door de zware herstelperiode, maar dat grote delen van de samenleving het vertrouwen en geloof hebben gehad dat het goed komt. President Santokhi bedankte alle geestelijken voor het gebed en het werk dat zij doen in de samenleving.