De Boodschap
Kabinet van de President

Rol inspecteur bij onderwijsvernieuwing centraal

Om de rol van inspectie binnen de huidige onderwijsvernieuwingen te optimaliseren heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (minOWC) in samenwerking met de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) een tweedaags seminar georganiseerd. Deze activiteit wordt gehouden van 5 tot en met 6 april 2023 in het CeNaSu-gebouw (Centrum voor Nascholing Suriname) van het minOWC. De participanten van deze seminar zijn onder andere onderwijsinspecteurs, vakbondsleden en functionarissen van het departement.

Het programma dat doorlopen zal worden gedurende het seminar omvat aspecten die te maken hebben met de randvoorwaarden die voor het adequaat functioneren van de onderwijsinspecteur alsook de arbeidsvoorwaarden die daaraan gekoppeld moeten worden. Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs staat hierbij centraal. Dit zal ertoe moeten leiden dat processen, strategieën, het beleid, de uitvoering en vernieuwingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het seminar wordt geleid door Human Resource Developer Humphrey Bendt.

Ad interim minister Krishnakoemarie Mathoera zegt dat deze activiteit ook bedoeld is om na te gaan hoe de werkzaamheden van inspecteurs te vergemakkelijken, met het oog op verbetering en vernieuwing. Het beleid van de overheid is erop gericht om zoveel als mogelijk kinderen te behouden in het onderwijsproces en de kwaliteit te behouden. Ook heeft het tot doel om geraken tot oplossingen voor vraagstukken waarmee inspecteurs te kampen hebben.

Voor wat betreft vernieuwingen zegt de minister dat de prioriteit ligt bij basisonderwijs, daar is gebleken dat kinderen op jonge leeftijd reeds minder interesse in de school vertonen. “Wij werken eraan om leerlingen te motiveren, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te voorzien in de middelen die nodig zijn voor het onderwijsproces”, stelt minister Mathoera. Volgens de bewindsvrouw vervullen de inspecteurs een cruciale rol in dit geheel. “Als de inspecteurs geen controle doen, dan krijgen wij geen feedback om te weten of wij het goed doen.”