De Boodschap
Kabinet van de President

“Suriname staat economisch redelijk stabiel”

Suriname staat volgens president Chandrikapersad Santokhi financieel-economisch momenteel redelijk stabiel. Het staatshoofd zegt dat de macro-economische parameters gehaald zijn. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van organisaties en instanties die tijdens de predialoog waren ontvangen, heeft de president aangegeven dat de internationale reserves van -140 miljoen USD naar plus meer dan 1 miljard USD zijn gegaan. De kasreserve die haast “leeg” was, is gegroeid naar 300 miljoen USD, terwijl de importdekking van 0 weken thans naar 7 maanden is. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een economische groei van 2,5% geprojecteerd tegenover wat voorheen -8% was. Verder is het begrotingstekort van 19% nu naar 3%. “We halen de norm volgend jaar”, aldus de regeringsleider op zaterdag 20 mei 2023 in het perscentrum van het Kabinet van de President. 

Het staatshoofd, dat de resultaten van de predialoog aan zijn gehoor voorhield, zegt dat de regering grote uitdagingen heeft gehad in de eerste helft van de regeertermijn, hetgeen heeft gemaakt dat de beleidskeuzes goed overwogen moesten worden om de richting van het land te bepalen. De regering trad aan in een periode van ernstig financieel-economische crisis nationaal en internationaal, een covidpandemie die beheerst moest worden en op gegeven moment ook de oorlog in de Oekraïne, die vanwege de toen bestaande crisis nationaal extra hard heeft toegeslagen in Suriname. Verder speelden ook sociaal maatschappelijk spanningen die ook verantwoordelijk beheerst zijn

De regering heeft de keuze moeten maken voor hervorming van de economie; herschikking met schuldeisers; een herstelplan en een IMF-programma als randvoorwaarde voor de te treffen schuldherschikkingen. President Santokhi merkt op dat de regering haar verantwoordelijk heeft genomen om problemen, die al decennia spelen op te lossen. Hij noemt de verbeterde parameters de eerste stap; het fundament voor de tweede fase en erkent dat de eerste periode gepaard is gegaan met zware maatregelen. Desondanks heeft de regering ook omgekeken naar kwetsbare groepen in de samenleving, ambtenaren en ook de particuliere sector. “Stap voor stap zal ervoor gezorgd worden dat de economie alsook de koopkracht groeit. Over injecties voor de koopkracht zegt de president: “Er moet geven wat de economie kan dragen. Tegelijkertijd moet de armoedegrens goed gemonitord worden.“

De regering spant zich in voor groei van de economie door faciliteiten als kredietfondsen te bieden aan ondernemers. President Santokhi merkt op dat de toegang tot deze fondsen makkelijker moet. Hij geeft aan dat er investeerders komen en dat de agrarische ontwikkeling gemoderniseerd op gang komt. De reeds bereikte schuldherschikkingen plaatsen Suriname in een betere positie op de internationale markt. De regering apprecieert de kritische en constructieve bijdragen tijdens de predialoog. De aanvallende zijn volgens de president als een uitdaging gezien, terwijl de emotionele reacties een signaal zijn geweest dat de emoties in de samenleving hoog zijn. “De regering neemt dit alles mee voor beter beleid en bestuur in de tweede helft om het land te laten winnen.”