De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Voorzichtigheid geboden bij energieverbruik

Als gevolg van een storing en de opgetreden gevolgschade in de thermische centrale van de EBS, is de opwekcapaciteit in het EPAR gebied (Paramaribo, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne), afgenomen.

Elke additionele storing van een opwekunit (vooral met een grote capaciteit) zal een grote impact op de levering  hebben, doordat het systeem in een kritieke situatie zal komen te verkeren met als gevolg dat de stroomtoevoer in meerdere gebieden zal uitvallen als gevolg van frequentie loadshedding.

Frequentie loadshedding is het beveiligingssysteem dat ervoor zorgdraagt dat bij tekorten in het voorzieningssysteem deze in “beperkte vorm” intact blijft.

De afname van het opwekvermogen, gecombineerd met de voortdurende extreme hitte, waarbij het energieverbruik in beduidende mate toeneemt, heeft tot gevolg dat het voorzieningssysteem op bepaalde momenten ook in deze kritieke situatie komt te verkeren.

Technici van de EBS zijn druk doende de schade te herstellen. Het hiervoor benodigde materiaal moet echter in het buitenland geproduceerd worden. In de tussentijd vraagt de EBS aan haar klanten en overige verbruikers om zuinig om te gaan met de beschikbare capaciteit.

De geschatte duur voor de reparatie is ongeveer 2 maanden.

Wij vragen de burgerij om zorgvuldig om te gaan met het elektriciteitsverbruik en waar nodig het verbruik aan te passen.