De Boodschap
Kabinet van de President

Wi Tru Sranan wijst op noodzaak saamhorige Surinaamse samenleving

Voorzitter Dirk Currie Stichting Wi Tru Sranan heeft de noodzaak van een saamhorige Surinaamse samenleving onderbouwd tijdens een gesprek met president Chandrikapersad Santokhi. Dit onderhoud is geweest op 14 maart 2023 op het Kabinet van de President in het kader van de Nationale Dialoog. De stichting zet zich in om te komen tot nationale eenheid, waarbij centraal staan collectieve normen en waarden. “Op basis daarvan moet collectieve welvaart en welzijn van burgers nagestreefd worden”, zegt voorzitter Dirk Currie.

De stichting gaat met diverse stakeholders gesprekken aan waarbij dialoog als randvoorwaarde geldt voor het brengen van de boodschap van de kernwaarden. Het voorstel van de organisatie aan het staatshoofd is om de lesbrief over te nemen en via het beleid, onderwijs en diverse programma’s deze over te brengen aan de samenleving.

De stichting is bereid om mee te helpen om via dialoog met verschillende maatschappelijke groepen het belang van collectieve normen en waarden te benadrukken. Ook heeft de organisatie zich bereidwillig getoond bij een voorstel van de president om via buurtorganisaties in verschillende buurten sessies te voeren met de gemeenschap. De organisatie is on speaking terms met diverse organisaties hoe gezamenlijk het lesprogramma uit te voeren. Ook met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn er aftastende gesprekken gevoerd.