De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Stichting BelvoSur houdt benefietavond voor het Surinaamse kind

Leden van de BelvoSur Groep

De Stichting België voor Suriname (BelvoSur) heeft in Diksmuide, België, haar 27ste benefietavond georganiseerd. Dit gebeurde op vrijdag 6 oktober 2023. Deze activiteit had als doel het bieden van hulp aan Surinaamse kinderen die het hardst getroffen zijn door armoede. De opbrengsten van deze avond worden volledig ingezet voor de financiering van de projecten van BelvoSur. Sprekers op het evenement waren, onder andere, Surinames ambassadeur in België, Gilbêrt van Lierop, en BelvoSur-voorzitter Hugo Dekeyzer.

Ambassadeur Gilbert van Lierop

BelvoSur werd in 1995 opgericht door Gerard Dupulthys uit Oostkamp, ereconsul van Suriname in België. Daarnaast werd de Stichting BelvoSur Suriname opgericht in 2012. Deze stichting opereert in Suriname zelf. Zij prospecteert en rapporteert aan de stichting BelvoSur in België. Voor de projecten worden vanuit België financiële middelen gezocht en overgemaakt. Vervolgens staat de Stichting BelvoSur Suriname in voor de concrete uitvoering en opvolging ter plaatse.

Ambassadeur van Lierop stond stil bij de historische banden tussen België en Suriname, de uitgevoerde én in uitvoering zijnde projecten. Ook gaf hij aan dat België en Suriname de taal als bindmiddel hebben. Deze vormt een solide basis voor het verder uitwerken van de relatie tussen beide landen. “Het helpen van mensen is het grootste goed dat we kunnen doen. Het doet mij goed om zoveel Belgen hier te zien die een hart hebben voor Suriname en vooral over willen gaan om actie te ondernemen”, benadrukte de ambassadeur.

Voorzitter Hugo Dekeyzer

Voorzitter Dekeyzer gaf aan dat door de benoeming van een nieuwe ambassadeur voor Suriname in België een positieve verandering in de samenwerking met de ambassade is ontstaan. Hierdoor wordt er ook een nieuwe impuls gegeven aan het realiseren van het doel van de stichting voor projecten in Suriname.

Recente projectvoorstellen van BelvoSur omvatten, onder andere, onderwijssteun voor kinderen met dyslexie en autismespectrumstoornissen in Suriname, alsook de verdere uitbouw van Huize Betheljada, een instelling voor kinderen met een dubbele beperking. De financiering van BelvoSur komt voornamelijk uit bedrijfssponsoring, met aanvullende bijdragen uit benefietacties.

Tijdens deze benefietavond werd ook besloten om periodieke bezoeken te brengen aan Suriname hetgeen de band verder zal versterken. Voorzitter Dekeyzer gaf aan dat BelvoSur de samenwerking met de ambassade wenst voort te zetten. Ambassadeur van Lierop bedankte in zijn toespraak de Stichting BelvoSur voor het goede werk dat in het belang van het Surinaamse kind verricht wordt.