De Boodschap
Kabinet van de President

MinOWC gestart met onderwijscongres voor belanghebbenden

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is van start gegaan met een tweedaagse Onderwijscongres. Het congres, met als titel: Samen onderwijs toekomst bouwen (Bondru, leri fu meki wan betre tamara) omvat panelgesprekken, interactieve workshops en lezingen. Het is de bedoeling om zo kennis uit te wisselen en samenwerking binnen de onderwijssector te stimuleren. President Chandrikapersad Santokhi die momenteel in het buitenland vertoeft, verrichtte op 6 oktober 2023 de officiële opening middels een videoboodschap.

“We moeten blijven investeren in onze leerkrachten en het onderwijs aantrekkelijker en interactiever maken”, alzo sprak het staatshoofd de aanwezigen middels zijn videoboodschap. De president heeft aangegeven dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen, ongeacht hun afkomst en etnische achtergrond. “Niemand mag achtergehouden worden”, stelt het staatshoofd. Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf in zijn presentatie aan dat er vooral meer moet worden geïnvesteerd in onderwijs. Samen met nationale en internationale onderwijsprofessionals, onderwijsadviseurs en het bedrijfsleven zal er middels interactieve sessies een aanzet worden gemaakt voor een toekomstige onderwijsvisie. Er zullen pijnpunten besproken worden en antwoorden worden geformuleerd op vragen zoals: waar moet het naartoe met het Surinaams onderwijs, wat is er goed aan het onderwijsstelsel en wat zou beter kunnen én het belangrijkste: Hoe komen wij daar?

Tijdens het congres zullen er per dag twee workshoprondes zijn tevens twee rondes voor het bespreken van de position papers. De position papers beslaan de onderwerpen: Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs, Algemeen Vormend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Early Childhood Development (ECD), Volwasseneneducatie (Lifelong learning), Kunst en Cultuureducatie, Meertaligheid. De deelnemers zullen hierover hun input geven en met de coördinatoren in dialoog treden. Bij deze acht workshops kunnen de participanten kiezen uit doel en vormgeving van het Surinaams Onderwijs, behoeften Surinaams bedrijfsleven vertalen naar onderwijs, duurzaam onderwijs en vorming daarvan, benadering talentontwikkeling binnen het onderwijs, vereisten voor realisatie kwalitatief onderwijs, informatietechnologie inzetten voor beter onderwijs, omgaan met meertaligheid binnen het onderwijs, leven lang leren binnen en buiten het onderwijs. Het onderwijscongres eindigt op 7 oktober.