De Boodschap
Kabinet van de President

Buitenlandse relaties worden verder verstevigd

De regering blijft net als in 2023 ook in het komend dienstjaar werken aan duurzame versteviging van onze buitenlandse relaties. “We tellen internationaal weer mee”, zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn jaarrede over het dienstjaar 2024. Het staatshoofd stelt dat de imago van Suriname sterk is verbeterd. Regionaal en internationaal zijn relaties verstevigd. Hij geeft aan dat Suriname zich gecommitteerd heeft aan internationale klimaatdoelstellingen en dat er nauw samengewerkt wordt met andere landen om onze inspanningen op dit gebied te versterken. “Het is in ons belang om een gerespecteerd en waardevol lid van de internationale gemeenschap te blijven.” Het Surinaams belang staat steeds centraal bij het buitenlands beleid. 

Met Guyana wordt de strategische agenda, om samenwerking daar waar het mogelijk is, voortgezet. Zo ook de brug over de Corantijnrivier. De relatie met Frans-Guyana en bij extenso met Frankrijk is geïntensiveerd. Voor beide landen is het grensgebied een belangrijke sociaal-economische en veiligheidszone. Thans worden daarover intensieve gesprekken gevoerd. De oversteek tussen Albina en Saint Laurent wordt begin 2024 verder vergemakkelijkt wanneer de aanlegsteiger aan de Surinaamse zijde is gerealiseerd. De wens van de regering is om een vaste oeververbinding tussen de beide landen te realiseren. Hiertoe zullen in 2024 gesprekken gevoerd worden met de Franse autoriteiten en mogelijk worden bekrachtigd tijdens een bezoek van de Franse president aan Suriname. Ook de relatie met Brazilië is geïntensiveerd. “De functionele samenwerking waarbij Brazilië ons land op het gebied van landbouw, volksgezondheid, wetenschap en onderwijs ondersteunt is enorm gegroeid in het afgelopen jaar”, stelt president Santokhi.

De relaties met de Caribische Gemeenschap zijn intensief, met als belangrijke aandachtspunten de economische ontwikkelingen. Met landen zoals Guyana, Barbados, Jamaica en Trinidad and Tobago wordt gewerkt aan het bevorderen van de handelsbetrekkingen. Inmiddels zijn ook verschillende handelsmissies in voorbereiding om marktvergroting voor het Surinaamse product en dienstverlening te realiseren, zoals binnenkort naar de Dominicaanse Republiek, en volgend jaar naar Panama, de VS en Europa. De op het hoogste niveau herstelde betrekkingen met het Koninkrijk der Nederlanden worden politiek en functioneel voortgezet. Het Makandra project, dat de technische en functionele samenwerking tussen de beide landen coördineert, wordt uitgebreid. Met de Verenigde Staten van Amerika zijn de verhoudingen volledig genormaliseerd. Er bestaat intensief contact met de Amerikaanse regering op politiek- en diplomatiek niveau. Binnenkort zal de bilaterale relatie tussen de beide landen aan een evaluatie worden onderworpen tijdens een ontmoeting op ministerieel en technisch niveau. Het staatshoofd meldt dat de aandacht momenteel gericht wordt op het mobiliseren van ondersteuning via Amerikaanse financiële instituten.