De Boodschap
Kabinet van de President

Coördinatie Bureau ingesteld ter uitvoering actieplan 2e helft regeertermijn

Ter uitvoering van het actieplan 2e helft, welke recentelijk is goedgekeurd tijdens een reguliere Regerings Raadsvergadering, heeft President Chandrikapersad Santokhi het Coördinatie Bureau ingesteld. Dit team zal zich focussen op het actieplan en is tot en met 25 mei 2025 belast met de coördinatie ter uitvoering hiervan.  De instelling heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2023 op het Kabinet van de President. Het bureau wordt voorgezeten door Urmila Ramlagansingh.

In dit actieplan zijn opgenomen de punten die zijn besproken  tijdens de eerder gehouden pre-dialogen, welke de regering naar aanleiding van de gebeurtenissen op 17 februari 2023 heeft gevoerd met verschillende groepen uit de samenleving. Voortvloeiend hieruit zijn er drie kerngebieden waarop de regering zich wenst te richten, te weten: het maatschappelijk, bestuurlijk en financieel-economisch vlak.

Naast het Coördinatie Bureau is er ook een clusterteam van ministers aangewezen om uitvoering te geven aan dit actieplan. Het Coördinatie bureau zal regelmatig overleg hebben met het clusterteam en maandelijks rapporteren aan het staatshoofd. Verder komt er binnenkort een monitoringsteam bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen die tijdens de nationale dialoog zijn geconsulteerd. Dit team zal worden belast met de monitoring en uitvoering van het actieplan.