De Boodschap
Kabinet van de President

Decentralisatie rechtspraak Marowijne en Brokopondo stap dichterbij

De decentralisatie van de rechtspraak in de districten Marowijne en Brokopondo is een stap dichterbij. Tijdens de regeringsvergadering op 8 november 2023 is er op dit stuk een significante beslissing genomen. Dit besluit is van groot belang voor de gemeenschappen in de districten Marowijne en Brokopondo.

Het Hof van Justitie heeft het voornemen aangekondigd om rechtszittingen te starten in het laatste kwartaal van 2023, specifiek in december. Dit initiatief, in lijn met de decentralisatie van de rechtspraak, zal een directe impact hebben op de toegankelijkheid en effectiviteit van het rechtssysteem in deze districten.

De regering heeft dit initiatief kracht bijgezet door goedkeuring te verlenen aan het ontwerp-staatsbesluit voor de wijziging van het Staatsbesluit van 17 oktober 1965. Dit besluit, uitgevoerd in overeenstemming met artikel 28 van het Reglement op de Inrichting en Samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Macht, is een essentiële stap naar het formaliseren van deze zittingslocaties.

Na uitgebreide oriëntatie en nauwe samenwerking met de commissie decentralisatie van de rechtspraak en de districtscommissarissen, zijn er geschikte locaties geïdentificeerd voor de zittingen in Marowijne en Brokopondo.

De decentralisatie van de rechtspraak is niet slechts een bureaucratische verandering; het is een tastbare verbetering voor de lokale gemeenschappen. Het stelt burgers in staat om dichterbij huis toegang te krijgen tot het rechtssysteem, wat de efficiëntie en rechtvaardigheid ten goede zal komen.

De regering benadrukt haar toewijding aan een rechtssysteem, dat toegankelijk is voor alle burgers. De formele goedkeuring van de benodigde regelgeving onderstreept deze betrokkenheid en markeert een mijlpaal in de voortdurende inspanningen om de rechtspraak in Suriname te verbeteren.

Deze beslissing getuigt van de proactieve benadering van de regering om het welzijn van haar burgers te waarborgen en het juridische landschap te versterken. De samenleving kan rekenen op een beter toegankelijk en rechtvaardig rechtssysteem in Marowijne en Brokopondo, dankzij deze baanbrekende stap in de decentralisatie van de rechtspraak.