De Boodschap
Kabinet van de President

Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 van start

Op Reeberg in het district Wanica is het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP) Fase 1 van start gegaan. President Chandrikapersad Santokhi heeft bij deze gelegenheid, op vrijdag 25 augustus 2023, de aanwezigen toegesproken en het naambord onthuld. Het staatshoofd vergeleek een sterk fundament voor een woning met het fundament dat de regering legt voor de ontwikkeling van het land. Op het perceelland van 63 hectare te Reeberg zullen ruim 600 kavels bouwrijp gemaakt worden.

 

President Santokhi herinnerde aan de belofte, namelijk een bouwperceel voor eenieder, hetgeen van start ging met de landelijke registratie. Van de 70.000 geregistreerden hebben 30.000 een perceel ontvangen. Het grootste probleem is echter dat de mensen geen toegang hebben tot hun terreinen. De regering heeft besloten de gebieden te ontwikkelen. Verder is gezorgd voor goedkoop kapitaal door onder meer de 7% kasreserve voor woningbouw te verruimen naar SRD 950.000. De regering is volgens het staatshoofd bezig met tal van investeringsprojecten met het bedrijfsleven, waaronder bouwprojecten. President Santokhi zegt dat het project Reeberg ook werkgelegenheid en spin-off naar de lokale markt betekent. Verder krijgen aannemers die al geruime tijd op betalingen vanuit de overheid wachten ook de gelegenheid een bijdrage te leveren.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zegt dat het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 goed is voorbereid en dat er streng toezicht zal zijn op de uitvoering. Het idee is om 2500 woonoplossingen te bedenken. Na aantreden van de regering zijn alle woningbouwprojecten geïnventariseerd. Het project Reeberg was een van de projecten die geen kans van slagen had. Na Reeberg zullen ook de terreinen aan de Merveilleweg en de Peprepinweg bouwrijp gemaakt worden. Het gaat dan om zo’n 1200 kavels. Minister Nurmohamed spreekt van een duurzaam beleid, waarbij de woonhuizen ook daadwerkelijk moeten worden opgezet. Daarvoor zijn er volgens hem faciliteiten gecreëerd met de banken.

De terreinen worden bouwrijp gemaakt door de Baitali Group en het Architectenbureau Bab. Daarvoor hebben de functionarissen van deze ondernemingen samen met de leiding van Openbare Werken ter plekke het contract getekend. Mark Rommy, LWBP-projectmanager, was president Santokhi, de leiding van OW, de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en Planning erkentelijk voor hun rol in het geheel. Hij deelde mede dat fase 2 en fase 3 reeds in voorbereiding zijn. “Het doel is zoveel mogelijk woonoplossingen te realiseren”, aldus Rommy. Hij gaf aan dat de regering afgelopen woensdag een primeur had met het goedkeuren van het eerste public-private partnership model. Rommy: ”Dat betekent dat we met banken en particulieren direct woonoplossingen kunnen bieden aan mensen die huizen willen kopen.”