De Boodschap
Kabinet van de President

President bespreekt actuele kwesties tijdens radiogesprek

President Chandrikapersad Santokhi was te gast in het radioprogramma “Welingelichte Kringen,” op ABC Radio. Tijdens dit programma zijn cruciale onderwerpen aangesneden door panelleden Amanda Sheombar, Hugo Essed en Cor Pigot. Het radiogesprek welke gehouden werd op 12 november 2023, bood waardevolle inzichten in de inspanningen van de regering om de uitdagingen van het land aan te pakken en de samenleving te dienen.

De president besprak de lopende gesprekken met de vakbonden waarbij er maatregelen zijn aangekondigd zoals aanpassingen in belastingschijven en verbeterde inning van belastingen. Het staatshoofd benadrukte de toewijding van de regering om de samenleving te ondersteunen en de koopkracht te versterken. De president riep tevens op tot eenheid en vertrouwen in de voorgestelde oplossingen.

Ook is vooruitgang die Suriname heeft geboekt in slechts drie jaar na een financiële crisis besproken. De president liet de uitdagingen met betrekking tot het IMF, sociale programma’s en belastinghervormingen doorschemeren. Ook de noodzaak van versterkte capaciteiten en effectievere uitvoering van sociaal beleid werd benadrukt.

Panellid Hugo Essed bracht de zorgen betreffende illegale drugssmokkel en de veiligheid van burgers ter sprake. De president erkende de noodzaak van veiligheid voor alle burgers en besprak lopende hervormingen binnen de veiligheidsdiensten. Hierbij benadrukte het staatshoofd dat veiligheid een topprioriteit is in het regeringsbeleid. Ten aanzien van vragen over de relatie met China en de voortgang van de schuldherschikking gaf president Santokhi aan dat er overlegmomenten plaatsvinden en dat er hoop is op een oplossing. De regering is vastbesloten om financiële stabiliteit te behouden.

Pogingen om etniciteit te benutten werden sterk veroordeeld door de Vader des Lands. Het staatshoofd benadrukte de kracht van nationale eenheid en riep op tot solidariteit onder alle Surinamers. Tevens benadrukte hij het belang van samenwerken in een diverse samenleving.

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de politie en het DNA-gebouw zijn ook ter sprake gekomen. De essentiële rol bij het verbeteren van de werkomstandigheden van de politie en het efficiënter maken van het parlement werd door de president uitgelegd. Hij verwees hierbij voor het laatstgenoemde naar een naderende missie van UNESCO om ervoor te zorgen dat het  project van de bouw van het DNA gebouw correct word uitgevoerd.

De President legde ook uit hoe presidentiële commissies effectief zijn gebleken bij het aanpakken van kwesties waar ministeries tekortschieten. Hij benadrukte de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het belang van het afwachten van de uitspraak in het 8 december proces.

De president sloot het programma af met een Divali-boodschap waarin hij opriep tot verlichting en solidariteit onder de bevolking. Hij benadrukte zijn toewijding aan een welvarend Suriname en eenheid onder alle Surinamers.