De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

President Santokhi participeert in eerste Canada-CARICOM Summit

President Santokhi zal van 17 tot en met 19 oktober deelnemen aan de eerste Canada-CARICOM Staatshoofden vergadering welke plaatsvindt in Ottawa, Canada. De president zal in deze missie worden ondersteund door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en de CARICOM ambassadeur, Chairmè Konigferander.

De Summit bestaat uit vier sessies waarbij sessie 1 zich richt op, onder andere, klimaatbestendigheid en het bouwen van inclusieve en duurzame economieën. De discussies zullen zich gedeeltelijk richten op de betrokkenheid van Canada bij de CARICOM en zijn lidstaten in het opbouwen van klimaatveerkrachtigheid, inclusief steun voor aanpassing, biodiversiteit, op natuur gebaseerde oplossingen en mogelijkheden binnen de oceaan-economie. Deze sessie dient ook als platform om klimaatkwesties en verplichtingen te bespreken in aanloop naar COP28 in november/december 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten. Er zal verder worden gekeken naar de kwetsbaarheid van CARICOM-landen voor externe schokken, inclusief het versterken van gezondheidssystemen in een post-pandemische wereld.

In sessie 2 zal worden gesproken over toegang tot financiering en mondiale hervorming van de financiële architectuur, inclusief het Bridgetown Initiatief. Er zal worden voortgebouwd op recente gesprekken, waaronder de UN High-Level dialogue on financing for development, the New Global Financing Pact, the World Evolution Roadmap process en de IMF/WBG meetings. De discussies zullen zich ook richten op het onderzoeken hoe Canada en de CARICOM gemeenschappelijke belangen kunnen bevorderen via de gedeelde belangen bij de IMF en de Wereldbank.

Sessie 3 richt zich op het bouwen van een veilig- en rechtvaardige wereldhalfrond met speciale aandacht voor Haïti. Tijdens deze sessie zullen de leiders zich bezighouden met belangrijke veiligheidsuitdagingen die de stabiliteit en duurzame ontwikkeling bedreigen en de economische welvaart in de regio en daarbuiten beperken. Een deel van deze discussie zal peilen naar meningen over de manier waarop regionale veiligheidskwesties, zoals de stijgende gewelddadige misdaad, illegale handel en opkomende cyberdreigingen, effectiever kunnen worden aangepakt en hoe kan worden gereageerd op noodsituaties, onder meer door verbeterde veiligheidssamenwerking en inspanningen voor capaciteitsopbouw. Tijdens deze sessie zal er ook tijd worden besteed aan het bevorderen van oplossingen voor de multidimensionale crisis in Haïti.

De laatste sessie zal bestaan uit een rondetafelconferentie over handel en investeringen. In 2022 bedroeg de wederzijdse goederenhandel van Canada met CARICOM-landen 1,8 miljard dollar. In 2021 bedroeg de bilaterale handel in diensten 3,9 miljard dollar. Deze sessie brengt een selecte groep Canadese investeerders en zakenlieden met de Summit leiders bijeen, waaronder pensioenfondsen, banken en bedrijven die actief zijn op de CARICOM-markten, voor een discussie over het verbeteren van de commerciële relaties en het bevorderen van zakelijke en investeringsmogelijkheden in prioritaire sectoren zoals hernieuwbare energie, infrastructuur en veiligheid.

Ter gelegenheid van deze eerste Canada-CARICOM-top zal het Canada-CARICOM Strategisch Partnerschap worden gelanceerd welke een permanent gezamenlijk mechanisme voor regelmatige politieke dialoog en deskundigenoverleg moet zijn om de samenwerking én de samenwerking op onderling overeengekomen sectoren, heden en in de toekomst voort te zetten.