De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Boeren Saramacca delen kennis en ervaringen binnen cassaveproject

In het kader van het door SAMAP ondersteunde waardeketenplatform cassave en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben boeren en agro-ondernemers hun kennis en ervaringen met elkaar gedeeld. Het betreft een activiteit binnen het Cassava Value Chain Platform, dat wordt ondersteund door LVV en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties (VN).

De ondernemers in de cassaveteelt hebben op vrijdag 20 oktober 2023 deelgenomen aan een boer-tot-boer kennisuitwisselingsbezoek aan Saramacca. De deelnemers wisselden ervaringen uit over de agronomische aspecten van de cassaveteelt, innovatieve technieken om de productie en kwaliteit van producten te verbeteren en uitgebreide bedrijfsnetwerken.

Jerry Rasdan, begunstigde van SAMAP’s Matching Grant Facility, teelt in samenwerking met zijn familieleden Jetty en Hendrik Mangoenpawiro cassave op ongeveer 3 hectare grond in het district. Hij produceert gele en witte variëteiten en wisselt zijn productie af met pinda’s en bananen om de bodemgezondheid te herstellen voor de volgende cassavecyclus.

De familie vertelt dat een deel van de productie wordt verwerkt tot chips, teloh en geraspte cassave die wordt ingevroren voor de verkoop. “We doen al 33 jaar aan landbouw, maar nu is het werk makkelijker geworden met de Kubota ploegmachine die we van SAMAP en LVV hebben gekregen”, vertelt Jetty Mangoenpawiro. Cassave heeft altijd afzet en dankzij dit familiebedrijf krijg ik meer motivatie”, zegt een gastboer.

Tot de delegatie behoorde ook de landbouwfunctionaris van CELOS, Shaylesh Sukhraj, die de boeren adviseerde bezoekers niet toe te staan de plantages te betreden of de aanplant aan te raken. Dit kan schade veroorzaken aan de gezonde groei of onwetendheid over de overdracht van bacteriën, die iedereen met zich meedraagt maar welke niet met het blote oog kan worden gezien. Dit werd door alle boeren zeer serieus genomen, maar zeker ook door de familie Rasdan en Mangoenpawiro.

De groep bezocht ook Ricky Kartodikromo, een ervaren cassaveboer en begunstigde van de Matching Grant Facility van SAMAP. Hij bewerkt ongeveer 3,0 hectare land met cassaveaanplant in Saramacca. Hij is een fulltime kleine boer en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de cassaveteelt. De cassaveproductie omvat de gele en witte variëteiten, evenals een variëteit uit Guyana.

De verse cassave als hoofdgewas wordt verkocht aan verwerkers in Saramacca en restaurants in Paramaribo. Door waarde toe te voegen aan zijn cassave, verkoopt Ricky nu cassavebrood, kasiri en pepre watra in nabijgelegen supermarkten. “Door de toegevoegde waarde krijg ik een betere prijs voor mijn producten, inspanning en investeringen”, hield Kartodikromo zijn collega-ondernemers voor.

De kennisuitwisselingsbezoeken van boer-tot-boer maken deel uit van het strategische actieplan van het Cassave Value Chain-platform, dat meer dan 100 leden telt en de actieve deelname omvat van private en publieke instellingen, waaronder LVV.