De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Commissie moet mogelijke misstanden rond verkiezingen Jeugdraad Suriname onderzoeken

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 16 oktober 2023 een Onderzoekscommissie geïnstalleerd onder leiding van directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe. De opdracht van deze commissie is om na te gaan als er sinds de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname (JRS) op 1 juni 2023 misstanden hebben plaatsgevonden, in het bijzonder als er in de aanloop naar de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad op 8 september 2023 materiële zaken zijn beloofd aan leden van de JRS.  De commissie, die verder bestaat uit Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden en Vivian Soemodikromo-Redjopawiro, Beleidsadviseur op het directoraat Jeugdzaken van AWJ, zal de minister binnen een maand voorzien van de onderzoeksresultaten en advies. 

Minister Mac Andrew heeft bij de installatie van de Onderzoekscommissie aangegeven dat de Jeugdraadsleden democratisch zijn gekozen op 1 juni 2023 om voor drie jaar hun krachten te geven aan de Raad. De bewindsman is zich ervan bewust dat misstanden en verstoorde communicatie onnodig het functioneren van de totale Raad bemoeilijken, terwijl het juist nodig is, dat er gefocust wordt op de verdere operationalisatie van de Jeugdraad Suriname, zodat de Jeugdraadsleden zich in alle rust kunnen buigen over issues, aangaande jongeren in Suriname.